fredag 23. april 2010

DKL102v10_Informasjonskompetanse: Refleksjon rundt bruken av Netvibes

I arbeidet med oppgave M3 i DKL102, opprettet jeg et informasjonsnav. Dette informasjonsnavet ble laget i Netvibes, og det skulle fungere til hjelp for elevene i et prosjektarbeid samtidig som oppgaven skulle gi dem økt informasjonskompetanse. Vi kan først ta en titt på hvordan informasjonsnavet ble:
Du kan også ta en nærmere titt på funksjonene og RSS-strømmene her.

Jeg tror at denne måten å legge opp søken etter informasjon på, er med på å gjøre elevene mer kritiske i sine valg av kilder. Ved at læreren oppretter et slikt informasjonsnav, gjør han/hun det mulig å veilede elevene i deres søken etter informasjon på en helt annen måte enn dersom man ber elevene "søke etter informasjon på nettet". Jeg har selv observert at elever er helt rådville når det gjelder hva de skal søke etter (nøkkelord) og hvor de skal søke, for å finne god informasjon. Ved at de får et informasjonsnav de skal bruke til å plukke ut kilder, kan de lettere finne de kildene som gir dem svar på problemstillingen de har valgt.

Jeg mener ikke at bare det å opprette et informasjonsnav er nok til å øke elevenes informasjonskompetanse, men jeg ser helt klart muligheter i bruken av det. Ved å bruke både informasjonsnavet og ved å ha egen undervisning i hvordan elevene bør tenke når de velger ut informasjon, mener jeg at man automatisk er med på å øke elevenes kritiske sans.

Jeg vil helt klart bruke denne måten å legge opp et arbeid på, både for min egen del og for elevenes del. Jeg tror det kan være både tidsparende og veiledende å jobbe på denne måten i søken etter informasjon. Det er tross alt en del fallgruver elevene kan forsvinne ned i!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar