fredag 18. september 2009

DKL101,Digitalplattform,lærerens kompetanse.

Hei:)
Min første refleksjon på denne bloggsiden skal handle om noe som jeg lurer veldig på. Det er; -Hvor mye har lærerens kompetanse å si for bruk av digitale verktøy i klasserommet? Et ganske vidt tema egentlig, men som sagt kan jeg reflektere litt fornuftig rundt dette...tror jeg:)

Slik samfunnet utvikler seg i dag, stilles det større og større krav til lærerens kompetanse innenfor IKT. Elevene er i stadig kontakt med digitale virkemidler og verktøy. Ikke alle er like hensiktsmessige i forhold til klaasseromsbruk, men de er lett tilgjengelige og er en stor del av elevenes hverdag. Dette er i alle fall min oppfatning. Dersom jeg, som lærer, skal kunne gjøre det beste ut av de verktøyene som ligger ute i "den digitale verdenen", bør jeg ha tilstrekkelig kompetanse og oversikt over disse. Den første som kan gjøre noe med dette, er meg selv! Jeg kan selv skaffe meg en oversikt, og jeg kan selv gå inn for å finne ut hvordan disse verktøyene fungerer i praksis. Selvfølgelig vil dette avhenge av interesser, ressurser og rammer i mitt liv. Jeg tror de fleste lærere vil måtte bruke x-antall timer av egen tid, for å kunne sette seg inn i alt som finnes. Og dette blir gjerne for mye for den gjennomsnittlige lærer. Men hva må man tenke på da?
Det første jeg tenker, er hensiktsmessig bruk. Hvilke programmer og verktøy er det hensiktsmessig å sette seg inn i? Jo, de som har en plass i faget ditt/fagene dine å gjøre. Man må prioritere det som ligger innenfor fagets mål, og ikke minst fagets formål.
Videre kan den enkelte lærer prøve ut og finne de verktøyene og programmene som treffer hans/hennes klasse. Det er ikke bare bare¨å skulle holde på med diverse programmer og verktøy, uten at elevene "spriker til alle kanter".
Oi oi oi....har jeg rotet meg ut på landet nå?
Det jeg har prøvd å få frem i teksten over, er at kompetansen til læreren har alt å si for bruken av digitale verktøy i klasserommet. Har ikke læreren den tilstrekkelige kompetansen, vil heller ikke læreren være komfortabel med bruken av verktøyene i klasserommet. Det er i hvert fall mitt syn på denne problemstillingen. Så får andre plotte inn sine meninger om saken om de vil?:)

Min lenke:)

http://www.beatepotet.blogspot.com er min lenkeadresse:) Enjoy