mandag 23. november 2009

DKL101, Regneark, Hadde jeg ikke regna med;)

Dra meg baklengs ut av uvitenhetskassa!!Da jeg leste regnearkleksjonen, følte jeg meg som verdens mest uvitende person. Jeg har jo tydeligvis ikkje peiling på dette redskapet. Men det kan vi forandre på:)
Regneark kan brukes til å lage quiz, regnskapsskjemaer, gloseprøver, gangetabbelløvinger, magiske kvadrat, diagrammer etc. Og det er flere muligheter i flere fag enn man tror. Det er viktig at lærere får se disse "skjulte kvalitetene" ved regnearkprogrammene, som kan brukes via programmer som OpenOffice Calc, Microsoft Exel eller google dokumenter. Ved å arbeide med regneark på flere måter, i flere fag, får en tilstrekkelig kunnskap til å også lage egne oppgaver o.l. til elevene. Men veien er litt seig å tråkke på, selv om alt går om man vil;)Jeg har prøvd meg litt på noen av de forskjellige eksemplene som ble skissert i leksjonen, og vil gjerne vise frem en av dem her. I følgende eksempel så jeg for meg en sjetteklasse, og øving i gloser med denne klassen.

Jeg laget et gloseøvings-ark i OpenOffice calc, som elevene kan bruke til egen øving hjemme fram mot en gloseprøve. Og på følgende adresse finner du resultatet:


http://spreadsheets.google.com/pub?key=t2me9qO_Bc9sMFpQxfvQTMQ&output=html

Dette er en super måte å motivere elevene til å øve på glosene, og jeg mener det har en klar merverdi ved at elevene faktisk kan få tilbakemelding med en gang. Jeg må innrømme at motivasjonsfaktoren hos meg ble ganske så stor, når jeg i tillegg kan legge inn "personlige" tilbakemeldinger og kommentarer som dukker opp alt ettersom om eleven svarer rett eller galt. :D Det er jo helt supert for en sjel som meg! Og det er noe jeg kommer til å nytte meg av, både i forhold til denne måten å bruke regneark på(gloseprøven), og i forhold til quiz eller lignende som en slags oppsummeringsprøve i forhold til et tema jeg har arbeidet med i klassen.

Framtida ligger i hva jeg selv vil lære meg, merker jeg;)

fredag 20. november 2009

DKL101, Hensyn, Hensynsløst??

Bilder i alle former og farger, lyder i alle sjangre, maleri i forskjellige varianter. Jeg vil publisere!! Men kan jeg bare plotte de inn her?

Når man finner diverse bilder, lyder eller andre filer man vil publisere, er det visse lover om hensyn man må ta både med tanke på opphavsrett og personvern. Disse finner man blant annet i Åndsverksloven, hvor det står om opphavsrett i forhold til blandt annet bilder, lydfiler og inspillinger. Jeg vil se litt nærmere på publisering av bilder. Vi har noen helt klare punkt å forholde oss til her:

Du har lov til å bruke et hvilket som helst fotografisk bilde, til hva som helst, hvor som helst, når som helst, så lenge:
- du har fått tillatelse fra den som har opphavsretten til bildet.
- fotografen har vært død i mer enn 15 år, men likevel må det ha gått 50 år siden det året bildet ble tatt.
- dersom bildet regnes som et åndsverk: dersom opphavsmannen har vært død i 70 år (etter hans dødsår).
- det ikke er personvernshensyn som kan forhindre slik bruk.
- publiseringen ikke er kriminaliserende i seg selv (omfattes av straffelovgivning etc.).
- det ikke er forhold som gjør den bruken du ser for deg etisk uforsvarlig.

Det er altså ikke bare å publisere i vei, selv om du gjør det i beste mening. Sett at du går inn på f.eks. en bloggside, og finner et bilde du synes var veldig morsomt. Du har lyst til å publisere dette bildet på din egen bloggside, men hva må du tenke på da? (hintene står vel egentlig over;)). Reglene jeg har skissert over, er altså gjeldende uansett hvilken situasjon du vil bruke bildet. Eller?
Nei. De reglene jeg skrev punktvis ovenfor, gjelder publisering av bilder. Dersom du bare vil bruke bildet i klasserommet, eller vise det til andre kamerater e.l. kan du gjøre dette uten å"spørre om lov" fra den som har opphavsrett. Grunnen til dette er jo at du ikke tar bildet fra dets originale publiseringssted. Når du viser bildet, er det jo naturlig å gå inn der du fant det;)

Vi som skal bli fremtidige lærere, har også en del problemstillinger i vente. Her snakker jeg bl.a. om publisering av bilder i forhold til klasseturer, aktiviteter etc. Reglene sier at man alltid skal ha samtykke fra foreldre/foresatte, med mindre eleven/barnet er over 15 år. Og her er det igjen noen tommelfingerregler å huske på! Foreldre/foresatte skal alltid få skriftlig, hva bildet skal brukes til, i hvilken situasjon etc. Dette skrivet skal videre informere om at foreldre/foresatte kan be om at deres unger ikke skal publiseres. Videre skal skolen få en underskrift på skrivet, som de tar vare på. Det finnes ingen offentlig godkjent mal på hvordan dette skrivet skal se ut, men du kan få mange gode tips til hvordan det kan utformes ved å søke på "foresatte tillatelse publisering skole skjema" i google.

Så en siste oppfordring: Bruk nettvett, selv når du tror det er i beste mening! Det finnes mange personer der ute som ikke har samme moral!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

torsdag 19. november 2009

DKL101, Lyd, Lydhøre lærere!

Du store verden for en verden! Jeg har denne helga tatt en dukkert i lydens verden, og den er større enn jeg trodde! Etter å ha sett gjennom mål fra LK06, fikk jeg en visjon om flere muligheter når det gjelder bruk av lyd i klasserommet. Jeg vil gjerne dele noen av disse ideene med deg:)

Ta f.eks. musikkfaget, hvor du har hørelære som et eget emne i faget. Her blir bruken av lyd, lydinnspilling og lytting helt nødvendig for faget. Man kan spille av en cd, og elevene skal f.eks. male et bilde som passer til musikken som spilles. Eller man kan bruke diverse rytmer, og la elevene lage dans til de forskjellige formene i rytmen. Flere mål kan nås gjennom å benytte seg av både cd-innspillinger, og andre lydinnspillinger. Men hva må egentlig til for å bruke lydinnspilling i klasserommet?

Alt kokes ned på om læreren faktisk er trygg nok til å la elevene bruke lydinnspilling i deres arbeid med faget. Man kan bruke lydinnspillingen i norsk, ved å la elevene lese inn tekster av forskjellig vanskegrad (Høiland og Wølner 2007). Dette kan være til stor hjelp såvell i den første leseopplæringen, og som videre lesetrening. Ved at elevene bruke Audacity (f.eks.), kan de lese inn for lesingens del, og arbeide videre med den innleste teksten og selv bearbeide den til de blir fornøyd. Dette gir også elevene mulighet for egenvurdering, og til å sette fokus på egne fremskritt. Elevene kan også lese inn sammendrag fra bøker, og dele dem videre med medelever. Eller publisere dem som bokanmeldelser på klassens bloggside?
Ved å bruke Audacity, kan elevene også spille inn egne rytmer, komposisjoner og sanger. Elevene kan dele ideer med medelever, og få respons på disse. Man kan også lage egne radiosendinger, som er til stor hjelp i forhold til å lære fagstoffet i flere fag (naturfag, samfunnsfag, RLE). Historiefortelling, klassebøker som også spilles inn som lydbok, egne hørespill (noe som krever en del arbeid både i for- og etterkant) og mange mange flere muligheter!

Dersom du vil sette deg mer inn i innspillingsprogrammet Audacity, se denne veiledningen.
Og husk! Det er opp til deg som lærer, hvor trygg du er på det du vil gjøre i klasserommet;)
-->Øvelse gjør mester:)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kilder:
Høiland, T. og Wølner, T.A. (2007) Fra digital ferdighet til kompetanse - om didaktikk for arbeid med digitale medier i skolen. Oslo, Gyldendal Akademisk.

Nettlenker:
http://www.audacity.sourceforge.net
http://www.multimedia.skolverket.se/Kurser/Ljud/Ljudredigering-i-Audacity/