tirsdag 13. oktober 2009

DKL101, Tekst, Er ressursene helt på nett?

I dette blogginnlegget vil jeg skrive om nettressursene Puggandplay, Matemania og MS-PhotoStory (med eksempler på digitale fortellinger). Puggandplay og Matemania er begge nettbaserte læringsressurser som kan være til hjelp i skolesammenheng i matematikk, norsk, samfunnsfag og naturfag. Digitale fortellinger er eksempler på hvordan man kan komme frem til produkt ved hjelp av programmer som Photostory. Man kan også bruke programmer som Windows moviemaker, iMovie, PowerPoint o.l.
Jeg vil først forklare noen av ordene som dukker opp innenfor emnet "læringsressurser på nett".
På et slikt nettsted finner vi mange hypertekster. Til å forklare dette begrepet, har jeg hentet informasjon fra Alf Gunnar Eritslands bok "Skrivepedagogikk"; "Ein hypertekst er ulike delar eller enkelttekstar som er bundne saman med lenker"(Eritsland 2007:154).
Videre snakker vi også om sammensatte- eller multimodale tekster. Jeg vil tro at alle læringsressurser på nett vil kunne kalles en sammensatt tekst. I hvert fall dersom du ser på forklaringen i Læreplan for Kunnskapsløftet 2006 (midlertidig utgave); "Hovedområdet sammensatte tekster viser til et utvidet tekstbegrep der tekst kan være satt sammen av skrift, lyd og bilder i et samlet uttrykk. Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater(...)"(Høiland og Wølner 2007:37).
Til slutt vil jeg trekke frem begrepet skjermtekst. En skjermtekst er en tekst som ikke kan fjernes fra skjermen. Den gir mening i seg selv bare ved at du leser den via dataskjermen, og er avhengig av visse virkemidler for å gi mening (Schwebs og Otnes 2006, egen tolkning av forklaringen brukt i forelesningsnotatet til emnet "Tekst" i DKL101).
Digitale fortellinger eller digitale historiefortellinger handler om å bruke bilder, tekst, bilde og lyd til å lage en kort fortelling. Elevene kan gjerne bruke historier fra eget liv, egne opplevelser eller f.eks. fortellinger fra besteforeldre om "gamle dager" (Høiland og Wølner 2007:141).

Hvordan kan så disse arbeidsmåtene og ressursene virke inn på den "vanlige" klasseromsundervisningen?

Puggandplay og Matemania:
Begge disse lenkene er hypertekster og sammensatte eller multimodale tekster. De bruker tekst, bilde og andre virkemidler for å treffe brukerne (lærerne og elevene).
Puggandplay er det jeg vil kalle en informasjonsbase. Med det mener jeg at elevene her kan gå inn og enten stille egne spørsmål, eller lese spørsmål og svar som går på samme tema som de selv lurer på. Dette er med på å gi elevene muligheten til å finne frem til svar på egne problem, uten å måtte være avhengig av lærerens hjelp hele tiden. Jeg ser for meg at dette fort kan hjelpe på situasjoner hvor elevene f.eks. står fast med en algebraoppgave hjemme. De vil da kunne gå inn på denne siden, og søke seg frem til både spørsmål om algebra og fakta om algebraregning. Jeg ser forøvrig noen små hindringer på veien ved bruk av denne siden. Mest i skolesammenheng. Jeg ser ikke helt hvordan lærer evt. kan knytte denne siden inn i undervisningssammenheng, med mindre elevene skal finne ut om et tema eller bruke det som hjelp i arbeidet med andre oppgaver innenfor de respektive fagene. Det kan ha vært lettere å bruke denne siden tidligere, da det også var knyttet et eget TV-program til nettstedet. Men siden jeg ikke kunne finne et arkiv på disse programmene, ble det mer irriterende å vite enn berikende...
Matemania er mer en læringsressurs som tilbyr spill som elevene kan spille både i klasserommet, og på hjemmebane. Jeg ser flere fordeler ved dette enn ved Puggandplay-konseptet. Når det er snakk om matematiske spill, kan læreren lettere trekke disse inn som en del av klasseromsundervisningen. De kan også brukes som en egen post på f.eks. et matteverksted. Elevene kan velge forskjellige emner, som forøvrig er illustrert med artige figurer som appelerer mer til elevene. Jeg ser at det kan være noe vanskelig å forstå hvilke aktiviteter som er innenfor de forskjellige emnene, og det blir da opp til læreren hvor godt han/hun vil sette seg inn i de forskjellige spillene. Man kan selv velge å f.eks. lage en oversikt over hva nettstedet har å tilby? En siste meget positiv tommelfinger med Matemania, er at elevene kan velge om de vil ha oppgavene og spillforklaringene på nynorsk eller bokmål!

MS-PhotoStory:
Det å bruke MS-PhotoStory til å lage digitale fortellinger, tror jeg kan være meget spennende både for lærer og elever. Jeg ble jo helt "gira" selv når jeg fikk satt meg bedre inn i det! Her er det lærerens trygghet og kunnskap som setter grenser eller åpner for total kreativ frihet. Læreren kan bruke veiledninger som de du finner her, som hjelp i planlegging og gjennomføring av undervisningen. Jeg ser at tid og ressurser kan bli hindringer i forhold til gjennomførbarhet, men jeg ser også muligheten for tverrfaglige arbeider som en gylden mulighet! Man må nok regne med å bruke en del tid på starten av slike prosjekt, men etterhvert som elevene blir vandt til å jobbe med PhotoStory(eller lignende programmer), vil det bli et løft på flere områder. Her tenker jeg spesielt på norskfaget, sammfunnsfaget og i forhold til den femte, digitale, ferdigheten i LK06.

Nå tror jeg jammen meg at jeg skal prøve meg på en digital fortelling! Må bare ut og lete etter bilder først;) "Stay tuned"..kanskje dukker fortellingen opp her inne??:D

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Litteratur:

UDF 2006, Læreplan for kunnskapsløftet (LK06), Undervisnings- og forskningsdepartementet. Tilgjengelig fra http://www.udir.no/grep

Høiland, T. og Wølner, T.A. (2007), Fra digital ferdighet til kompetanse - om didaktikk for arbeid med digitale medier i skolen. Oslo, Gyldendal Akademisk.

Iversen, H.M. og Otnes, H. (2009), Å være digital i norsk. Otnes, H. (red) Å være digital i alle fag. (2009 : 127). Oslo, Universitetsforlaget.

1 kommentar:

  1. Grundig arbeid og mykje nyttig informasjon!

    Her har du fått med mykje informasjon som både kan informere og inspirere både lærarar og foreldre. Det du har skrive er oversiktlig og ber også preg av at du sjølv finn dette særs interessant. Då eg var ferdig å lese innlegget ditt var min første tanke at bloggen din faktisk kan nyttast som ein ressurs av andre lærarar. Så... "I'm staying tuned..." ;)

    -M.

    SvarSlett